Trenger vi kunst?

Som en side som naturligvis er opptatt av kunst er det betimelig å stille spørsmålet: trenger samfunnet egentlig kunst, og skal det offentlige være med på å støtte dette?

Kunst er et tema som debatteres heftig og behovet for kunsten, og kanskje spesielt finansieringen av denne, er gjenstand for diskusjoner med jevne mellomrom. I Norge opererer man med kunstnerlønn, og det er vel liten tvil om at norske kunstnere ofte kan slite endel økonomisk. Er det samfunnets oppgave å gi støtte til disse kunstnerne, og når burde en slik støtteordning tre i kraft. Hva er kriteriene?

Burde private aktører også spytte inn midler, eller er det slik at det er teorien om ‘the survival of the fittest’ som burde gjelde her. Meningene vil være delte om akkurat dette, og mens noen mener at det offentlige har ansvar for å sørge for mangfold i kunsten, så vil kanskje mannen i gata tenke at om kunsten ikke er liv laga i forhold til inntjening, så burde den heller ikke støttes. Dette er et vanskelig tema som fortjener belysning.

Men tilbake til behovet for kunst. Har samfunnet et behov for kunst? Spørsmålet er naturligvis et rungende ja! Hva er kunst? Ikke bare skulpturer og bilder på veggen vel? Hva med bøker og fotografering? Hva med såkalt performance-kunst? Enn musikk da? Skillene er vanskelig å trekke opp, men det er nok liten tvil om at mennesket har behov for et åndelig påfyll, men hvor i Maslows behovspyramide dette behovet kommer inn kan naturligvis diskuteres.

Denne behovspyramiden starter jo med det viktigste først som er fysiologiske behov. Deretter kommer trygghetsbehov, sosiale behov, anerkjennelse og til slutt selvrealisering. Kan ikke kunsten ha en plass i alle disse behovene? Det er vanskelig å si, men felles for alle som utøver kunst er jo at de er nødt til å kunne leve av det?

Eller er de nødt til å kunne leve av det?

Hva synes du?