Støttespillere

Et spesielt prosjekt som dette har krevd mye støtte både når det kommer til det økonomiske og til materialer/ekspertise. Man skal også huske på at det har gått mange dugnads-/og arbeidstimer med for å kunne realisere skulpturen Rottejomfruen.

Disse bidragsyterne skal ha en stor takk for penger, arbeid og utstyr!

* Norsk Kulturråd

* Sparebankstiftelsen Nor

* Den kulturelle skolesekken

* Skien Kommune

* Kontorbygg AS

* Skiens Investeringslag

* Skien Bys Vel

* Ibsenforbundet

* Børve og Borchenius

* Vekst i Grenland

* Skien Boligbyggelag

* HRL

* Isak M.Nilsen

* ruuki (CCB)

* E-service

* Unicon

* Sivilingeniør Tore Mathisen