Lille Eyolf

Skulturen Rottejomfruen er som vi sa på forsiden basert på teaterstykket Lille Eyolf av Henrik Ibsen og har blitt et velkjent syn i Skien siden avdukingen i 2006 på Bakkestranda i forbindelse med Ibsenåret som gikk av stabelen i 2006.

Du skal her få et kjapt innblikk i hva teaterstykket handler om.

Handling

Stykket ‘Lille Eyolf’ foregår over en tidsspenn på halvannet døgn og det utspiller seg på eiendommen til Rita og Alfred Allmer som ligger i nærheten av fjorden et lite stykke fra den nærmeste byen. Ekteparet har en sønn på ni år, Eyolf, men gutten er delvis lam, noe som skyldes at han som spedbarn falt ned fra bordet. Dette skjedde som er resultat av at han ble overlatt til seg selv mens foreldrene hadde en mer eller mindre heftig elskovsakt.

Resultatet av dette fører til at Alfred Allmer distanserer seg fra sin kone både emosjonelt og seksuelt, og han vier all sin tid til arbeidet med en filosofisk avhandling som dreier seg om ‘det menneskelige ansvar’. Dette har vært hans store livssverk og kall, men Rita føler seg naturlig nok avvist av sin ektemann. Rita får kraftige sjalusiutbrudd overfor Eyolf og ektemannens halvsøster Asta som Eyolf er sterkt knyttet til.

Handlingen i stykket starter når Alfred kommer hjem fra en fjelltur og på denne turen har han bestemt seg at han arbeidet med avhandlingen skal opphøre og at det er Eyolfs utvikling og lykke som skal stå i sentrum. Like etter kommer Rottejomfruen til gårds, og dette er en gammel kone som spør som famlien har noe som gnager i huset. Hun tilbyr seg derfor å lokke rottene med seg ut i fjorden, men husfolket kjenner ikke til at de har noe slike i huset sitt.

Eyolf er imidlertid fascinert over den gamle og uhyggelige Rottejomfruen, og han trekkes etter henne ned mot havet hvor han til slutt drukner. Lille Eyolfs død utløser en krise hos familien, og det kommer frem at Alfred er forelskes i Asta, som på sin side igjen har funnet brev etter sin mor som avviser slektskap mellom henne og Alfred. Asta reiser imidlertid bort med Ingeniør Borgheim som ønsker å gifte seg med henne.

Rita og Alfred finner ut, etter et oppgjør og selvransakelse, at de skal holde ut med hverandre til tross for alt som har skjedd. Livet deres videre er basert på omsorg for det fattige barna på stedet, og det er sorgen og savnet etter sønnen Eyolf som dannes om til sosial samvittighet.

Plakat fra forestillingen 'Lille Eyolf' på Rogaland Teater

Plakat fra forestillingen ‘Lille Eyolf’ på Rogaland Teater